האשרות (הויזות)

אשרות כניסה לארה"ב       

אשרה או בכינויה הנפוץ יותר ויזה, הינה מסמך המעניק למחזיק בה את הזכות לבקש כניסה עם הגיעו לגבולות ארצות הברית. ויזות הכניסה לארה"ב נחלקות לשני סוגים: אשרת מבקרים ותעודת תושב הקבע (גרין קארד).

ויזת מבקרים

מבקר מוגדר כאדם שנמצא בביקור זמני בארה"ב.

עם קבלת אשרת מבקרים, קיימת הנחה לפיה מקבל האשרה עומד לבצע פעילות מסוימת לזמן מוגדר בעת שהותו בארה"ב.

הפעילויות אותן רשאי המבקש לבצע בארה"ב נקבעות על פי סוג אשרת המבקרים שקיבל:

ויזת B-1 - ביקור זמני לצורך עיסקי, נוכחות בכנס מקצועי, פגישות עיסקיות וכדומה.

ויזת B-2 - ביקור זמני  לצורכי תיירות , ביקור משפחתי , טיפול רפואי וכדומה.

אדם המעוניין באשרת מבקרים בדרך כלל פונה אל שגרירות ארה"ב, ואם מאושרת לו אשרה, זו מוחתמת בדרכונו. האשרה מקנה למחזיק בה את הזכות להתייצב בגבולות ארה"ב ולבקש היתר כניסה לתחומי ארה"ב. ויזות פוקעות במועדים שונים, ועם פקיעתן, נשללת ממחזיקן הזכות לבקש כניסה עם הגיעו לגבולות ארה"ב, ועליו לפעול לשם השגתה של אשרה חדשה.

 

תעודת תושב קבע

מחזיק ה"גרין קארד" הוא תושב קבע שהפך את ארה"ב לביתו. מחזיק ה"גרין קארד" רשאי לעבוד בארה"ב ולצאת את גבולות ארה"ב (לתקופות קצרות בלבד)

לפרק בנושא "גרין קארד" לחצו כאן

 

ויזת מבקרים, סטטוס, וההבדלים בין שני המונחים:   

ויזת מבקרים מקנה למחזיקה את הזכות לבקש כניסה לתחומי ארה"ב, ובמלים אחרות, מסמכי כניסה לארה"ב. אשרה ניתנת להשגה רק בשגרירויות או קונסוליות מחוץ לתחומי ארה"ב, ומופיעה כדף בדרכון.

סטטוס מתאר מספר הטבות לרבות משך תקופת השהות, הניתנות לאחר כניסת בעל האשרה לארה"ב. ניתן לבקש סטטוס מבלי לעזוב את תחומי ארה"ב. הסטטוס אינו מקנה זכות כניסה לארה"ב ולשם כך יש להציג אשרה בתוקף.