אשרות עבודה ומומחים

אשרת עבודה ב/1

למעשה מדובר בויזת מבקר עם רישיון עבודה. אזרח זר אשר מבקש לעבוד בישראל חייב לקבל אישור עבודה ואשרת כניסה תואמת. בהתאם לחוקי מדינת ישראל, בדרך כלל תינתן אשרת ב1 לכל סוגי העובדים הזרים, ללא קשר למקצועם, תחום התעסוקה לשמה מגעים, בין אם מומחים או לא.

בישראל חל איסור חמור על העסקת עובד זר ללא קבלת היתר לכך מרשות האוכלוסין וההגירה. אישורי עבודה ניתנים למעסיקים בתחומים הבאים: הבניין, החקלאות, התעשייה המסעדות האתניות האסיאתיות, המומחים והסיעוד. היתרים מונפקים בהתאם למכסות שנקבעות על ידי הממשלה מידי שנה.

כיצד מקבלים אשרה?

במסגרת הליך לקבלת ויזת עבודה עבור עובד זר יש לעבור 4 שלבים:

 1. הגשת בקשה להיתר העסקה מרשות מינהל האוכלוסין
 2. עם קבלת היתר, הגשת בקשה לויזת כניסה מסוג ב/1 במשרד הפנים
 3. הנפקה של אשרה בשגרירות/קונסוליה במדינת מוצאו של העובד* (*זוהי אשרה חד פעמית, לכניסה אחת לישראל).
 4. קבלת אישור לכניסות מרובות (במסגרת תוקף האשרה)

תוקף האשרה

תוקף ויזת עבודה ברוב המקרים הינו שנה, כאשר ניתן להבקש הארכות של שנה בכל פעם, אך סה"כ לא יותר מ 5 שנים במצטבר (תקופת הצבירה מתחילה עם הנפקת האשרה הראשונה, גם אם העובד הזר לא שהה את כל התקופה בישראל).

 

אשרות למומחים זרים

"מומחה זר" הינו עובד זר שמאפיינים שלו ושל העסקתו תואמים את הגדרות שנקבעו ע'י ועדה של משרד העבודה והרווחה. המאפיינים של הקטגוריה מתייחסים להשכלה, כישורים מיוחדים או ידע יחודי, נסיון, סוג העבודה ושכר של המועמד הזר.

מאפיינים ותפקידים העונים להגדרה של "מומחה זר"

 1. מומחה זר ב"שכר מומחים" שכר השווה לפחות פי 2 משכר הממוצע במשק
 2. מנהל, נציג בכיר או עובד אמון בחברה זרה או בחברה בינלאומית בעל איכויות ומיומנויות. מנהל לעניין זה "מנהל" הוא "אדם המכוון או הקובע את יעדיו של ארגון או מחלקות -בארגון והוא בעמדה בכירה ואחראי לפעילות אספקה של שירותי הארגון באמצעות פיקוח, שליטה, סמכות להעסיק עובדים ולפטרם או להמליץ על כך או סמכות עלפעילויות אחרות הקשורות בכוח אדם".
 3. נציג או עובד אמון בכיר
 4. איש סגל בכיר בחברת תעופה או בחברת ספנות זרה ניתן לקבל היתר לפי סעיף זה לתקופה של שנתיים לפי בקשה.
 5. מרצה או חוקר במוסד להשכלה גבוהה
 6. עובד רפואה משתלם או מומחה בבית חולים בקשה המוגשת על ידי בית חולים -להעסקת רופא או אחות במסגרת השתלמות לימודית, או להעסקת רופא מומחה בבית חולים בהמלצת משרד הבריאות.
 7. אמן זר יודגש כי היתרים להעסקת אמנים זרים יינתנו בדרך כלל להעסקת אמנים בעלי - מוניטין במידה גבוה או בעלי מוניטין בינלאומי בתחומיהם, ולתקופות קצרות של שלושה חודשים או פחות, בהתאם לנדרש לצורך ההופעה אליה הוזמן, והכל בכפוף לשיקול דעתו של הממונה.
 8. נתין זר המבצע משימה זמנית לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים העסקת העובד הזר תותר בנסיבות מיוחדות בלבד כגון כאשר קיים צורך מיוחד בהעסקת טכנאי זר לתקופה קצרה לצורך התקנת מכונה המיובאת מחו"ל.
 9. יהלומנים
 10. צלם זר או כתב זר הבקשה תוגש באמצעות לשכת העיתונות הממשלתית בלבד -והיא כפופה לנוהל מיוחד 

 

לקביעת פגישת ייעוץ או קבלת מידע ופרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו - לחץ כאן או צור עימנו קשר באחת הדרכים הבאות:

טל':    03-6139444

פקס:  03-6139449

דוא"ל: office@usvisa.co.il