אשרות לישראל

על פי חוקי מדינת ישראל, אזרח זר המבקש להיכנס לישראל, צריך לבקש אשרה או בשמה הנוסף ויזה, בהתאם למטרת הביקור. ישנן מספר סוגי אשרות כניסה, כאשר הליך הוצאתן ותוקפן שונה בהתאם להגדרות של כל אחת מהן.

למרות האמור, יש יוצאים מהכלל, אזרחי מדינות עמן למדינת ישראל יש הסכמים הדדיים כגון מדינות האיחוד האירופי או ההסכם עם ארה"ב שאזרחיהן לא צריכים לבקש אשרה, ומקבלים אישור שהייה עם כניסתם. שהייה בישראל מעבר ל־90 יום מחויבת בקבלת רישיון ישיבה גם לגבי מדינות שאזרחיהן פטורים מאשרות כניסה

 

אשרות זמניות


אשרות זמניות מתחלקות לשתי קבוצות עיקריות:

1. ויזה מבקר – תייר ב/2 

2. ויזת עבודה ב/1.

 

אשרת עבודה ב/1

למעשה מדובר בויזת מבקר עם רישיון עבודה. אזרח זר אשר מבקש לעבוד בישראל חייב לקבל אישור עבודה ואשרת כניסה תואמת. בהתאם לחוקי מדינת ישראל, בדרך כלל תינתן אשרת ב1 לכל סוגי העובדים הזרים, ללא קשר למקצועם, תחום התעסוקה לשמה מגעים, בין אם מומחים או לא.

 

אשרת מבקר ב/2

זו אשרת תייר שמאפשרת כניסה לבקרים אשר מגעים לישראל לצורך ביקור תיירותי או עסקים. לקבל ויזה זו יש להגיש בקשה באחת מהנצגויות הישראליות (שגרירות/קונסוליה) בארץ המוצא מבעוד מעוד, טרם הכניסה לישראל, למעט אזרחי המדינות אשר פטורות מאשרת כניסה לישראל כגון: ארה"ב, מדינות איחוד אירופי, יפן וכו' (הנ"ל יקבלו אישור שהייה עד 90 יום עם כניסתם). ניתן להאריך את תקופת השהייה למקסימום 6 חודשים נוספים, וזאת בכפוף לאישור משרד הפנים.  

 

בעלי אשרת תייר אינם רשאים לעבוד בישראל! חרף העובדה שלמונח "ביקור עסקי" אין הגדרה מדוייקת בחוק, הנחת עבודה היא שאם מדובר בביקור לצורך ביצוע עבודה מעשית או יצרנית יש לדאוג לויזת עבודה לשם כך.