חברויות באירגונים

עו"ד פרי נובוטני הינו חבר בלשכת עורכי הדין בישראל ולשכת עורכי הדין של ניו-יורק, ארה"ב.

בנוסף, הוא חבר מין המניין באיגוד עורכי הדין להגירה לארה"ב ולשכת מסחר ישראל -אמריקה.

 

          

                                                                    New York State Bar