E-2 לישראלים -עידכונים

01.04.2014

חלה התקדמות באישור ויזת E-2 לישראלים

בהתאם למאמצים לשיתוף פעולה כלכלי בין ארה"ב וישראל, אישרה הממשלה מתן אשרות לאמרקאים משקעים בישראל. זהו פרט משעותי לקראת אישורה הסופי של אשרת משקעים E-2 עבור ישראלים, זאת מאחר ועד כה והויזה קיבלה את כל האישורים הנידרשים למעט הדרישה אמרקאית להדדיות מצד ישראל.

כעת, ממשלת ישראל אישרה הענקת ויזת עסקים למשקעים אמרקאים הישראל, ועם זאת השלימה את התנאי הנדרש להדדיות.

עם זאת, עדיין יש להמתין לחקיקה של ועדת הכנסת, אשר תנסח את התקנות הרלוונטיות לחוק, ובכך תתיאפשר הענקה של אשרה לאזרחים אמרקאים בפועל, עם סיום הליך החקיקה הועדת הכנסת, צפוי להתקבל אישור סופי מטעם רשויות האמרקאיות להנפקת אשרה זו לישראלים.

 בשלב זה, הדבר צפוי להימשך מספר חודשים, ועד לסיום ההליך לא ניתן יהיה להגיש בקשות לאשרה E-2 ע'י אזרחים ישראלים.

 

 

28.05.2012

הסאנט האמרקאי אישר לכלול ישראלים כזכאים לויזה E-2!

בסוף שבוע האחרון (24 במאי), עבר בהצבעה שלישית של הסנאט, החוק לאפשר זכאות אזרחים ישראלים לויזת משקיע מסוג E-2 .

זהו צעד משמעותי נוסף לעבר היעד הנכסף, שיאפשר לבעלי אזרחות ישראלית שהשקיעו בעסק פעיל בארה"ב,לקבל אשרה לצורך פיתוח וניהול עסק שלהם.

למרות השלמת צעד משמעותי נוסף בדרך לאישור , טרם ברור מתי תתאפשר הגשת הבקשות בפועל.

נכון לזמן זה, לא ניתן להגיש את הבקשות, ויש להמתין לפרסום הנחיות השגרירות והגורמים הרלוונטים לנושא. 

ישראל עדיין איננה חברה באמנה זו. על כן קיימת דרישה לאזרחות נוספת על מנת להיכלל בזכאים לאשרה מסוג E-2 

21.03.2012

עדיין אין אפשרות הגשת בקשות לאשרות משקיע E2 ע'י אזרחי ישראל!

אומנם, כפי שדווח החל מ 19 למרץ החוק לכלול את ישראל ברשימת מדינות לצורך ויזת וE2 עבר בקונגרס, ישומו כרוך בדילוג מעל מספר משוכות נוספות, כולל החלטת מדינת ישראל באם ליישם את התנאי שהציבו האמרקאי.

http://www.youtube.com/watch?v=NMsorqqtljc&feature=plcp&context=C4cfea01VDvjVQa1PpcFNN1bygztbZMICqm9fPX08kjCiy-FAduyc%3D 

נכון לרגע - לא ניתן להגיש את הבקשות לויזה E2 בשגרירות או רשויות ההגירה, כל ידי אזרחי ישראל! 

בבדיקה שערך משרדינו מול מחלקת ויזות E בשגרירות ארה"ב, תל אביב , נכתב לנו כך:

"ההסכם למשקיעי  אמנה E2 בין ארה"ב לישראל, טרם גובש סופית. החוק עבר בקונגרס, אך עדיין צריך לעבור 'בסטנט' , נשיא ארה"ב וממשלת ישראל. כאשר החוק יכנס לתוקפו השגרירות תבצע את התיקונים (פירסום הנחיות ונהלים)הדרושים באתר האינטרנט "

The E2 Treaty Investor agreement between Israel and the U.S. has not been finalized as yet. The bill was passed in Congress but it still has to pass the Senate, the U.S. President and then the Israeli government. When it is in effect, the Embassy website will be amended accordingly.

Sincerely,
E1/E2 Visa Assistant

Embassy of the United States of America

 

20.03.2012

החוק לכלול ישראלים במדיות הזכאיות לויזת השקעה E2 עבר!

אתמול נערכה הבצעה בבית הנבחרים, בהצעת חוק שהוגשה ע'י חבר הקונגרס ברמן - לכלול את ישראל כמדינה שאזרחיה זכאים לקבל ויזת משקיע מסוג E2, ואושר ברוב מוחץ.

למרות התקדמות החיובית, לא ידוע מתי החוק יוצג בסנט האמרקאי -וטרם פורסמו ההנחיות ליישום החוק או מועד בו ניתן יהיה להתחיל להגיש את הבקשות לויזה.

הידיעה נלקחה מהודעה רשמית של הדובר מטעם חבר קונגרס ברמן - http://www.house.gov/apps/list/press/ca28_berman/Berman_bipartisan_Bill_to_Spur_investment_create_jobs_passes_house_E2_visas.shtml