שהיית יתר (Overstay)

שהיית יתר (Overstay)

הפסילה הנפוצה ביותר מתעוררת במצבים בהם המבקש שהה בעבר בארה"ב תוך שחרג מקצבת הזמן שניתנה לו בביקורו הקודם.  

פרטים השוהים באופן בלתי חוקי בתחומי ארה"ב למשך למעלה מחצי שנה נפסלים למשך שלוש שנים, שבמהלכן לא יוכלו לשוב לתחומי ארה"ב.

פרטים השוהים באופן בלתי חוקי למשך שנה ויותר, נפסלים למשך תקופה בת 10 שנים, שבמהלכה לא יוכלו לשוב לתחומי ארה"ב. מניין תקופת הפסלות מתחיל עם עזיבת השוהה הבלתי חוקי ובקשתו המחודשת לשוב אל גבולות ארה"ב.

קיימים מקרים בהם ינתן פטור, אך אלה מוגבלים למהגרים שבני זוגם או הוריהם הנם אזרחי ארה"ב או תושבי קבע, ובלבד שמניעת חזרתם לארה"ב תגרום למצוקה קשה.