מצג שווא

אי-רישום, מצגי שווא, וזיוף מסמכים על ידי המבקש להכנס לתחומי ארה"ב נתפסים כעבירות חמורות בעיני רשויות ההגירה. לפיכך, ביצוע של עבירות מסוג זה גורר פסלות ו/או גירוש מגבולות ארה"ב.

לרשויות ההגירה נתונה הזכות למחול על עבירות מסוג זה כאשר המהגר הנו בן זוגו או ילדו של אזרח ארה"ב או תושב קבע ואם באי-כניסתו יגרם לו קושי רב.

העבירה מבוצעת גם בעצם הידיעה על היותו של המסמך מזוייף, החזקתו, קבלתו, עריכתו, השמטת פרטים חיוניים, התחזות וכיוצ"ב.

מצג שווא בנוגע לאזרחות גורר פסלות/גירוש לצמיתות שלאחריו לא ניתן ככלל לשוב אל גבולות ארה"ב