מסורבי כניסה

רקע

קיימים משתנים ונסיבות שבעטיים מנוע מבקש האשרה להכנס לתחומי ארה"ב.

תנאים אלה נקבעים על ידי ממשלת ארה"ב וכוללים גם מצבים בהם קיים איום או חשש ממשי לבטחון או בריאות הציבור.

תיתכן פסילה לאחר הגשת בקשות למצב (סטטוס), "גרין קארד", ויזת הגירה או ויזה זמנית.

בבקשות לויזת הגירה פסלות מהווה מכשול רציני מאוד. יחד עם זאת, ניתן לעיתים להשיג "גרין קארד" חרף קיומן של עילות פסלות שונות הודות למחילה (Waiver) ופטורים הקבועים בחוק.

הגשת בקשה למחילה טומנת בחובה חוקי הגירה פלילי ומנהלי מורכבים, המשתנים בהתאם להלכות בכל מדינה ומדינה בתחומי ארה"ב. מומלץ לגשת ליעוץ משפטי בנושא, טרם מחלטים להגיש את הבקשה.