אזרוח ילדים בהגירה

החוק האמריקני מאפשר לאזרח ארה"ב להגיש בקשת איזרוח לילדו, המתגורר דרך קבע מחוץ לגבולות ארה"ב. על מנת שתתבצע העברה מיידית של אזרחות (ללא המתנה) יש לענות על התנאים המצטברים הבאים:

  • הילד מתחת לגיל 18
  • במועד אישור הבקשה הילד שוהה באופן חוקי ולתקופה מוגבלת בארה"ב
  • הילד נמצא תחת חסותו של ההורה מבקש הבקשה
  • כאשר ההורה אינו עונה על דרישות התושבות, המקנה זכות להעברת אזרחות לילדו, הבקשה תאושר אם הורהו של המבקש ענה על דרישות הסף להעברת אזרחות.

 

אין צורך כי הורהו של המבקש עודנו בן החיים בזמן הגשת הבקשה.

הבקשה תוגש על ידי ההורה במשרדי ההגירה בארה"ב ותלווה בזימון המבקש לראיון.