אבדן מעמד גרין קארד

אבדן מעמד גרין קארד

הגרין קארד שימש מאז ומעולם אישור שבעליו הנו תושב קבע של ארה"ב, אלא שמרבית הציבור ואף רבים מקרב מחזיקי הגרין קארד כלל אינם מודעים לכללים הנוקשים החלים על המחזיק בו ועל הקלות בה ניתן לאבדו. 

חובות המחזיק ב"גרין קארד"

  1. מחזיק ה"גרין קארד" מחוייב כי מרכז חייו יהא בארה"ב. אין משמעות הדבר כי מחזיק ה"גרין קארד" אינו רשאי לצאת את גבולות ארה"ב, אך עליו להקפיד כי לא יעדר למעלה משנה אחת.

מחזיקי "גרין קארד" המעוניינים לשהות מחוץ לגבולות ארה"ב לתקופה של עד שנתיים רשאים לעשות זאת, ובלבד שקיבלו היתר כניסה נוספת המעיד על כך שמחזיק ה"גרין קארד" מתכוון לשוב אל ארה"ב וכי אין בכוונתו להתנער מתושבותו.

  1. הפרות של חוקי הגירה, הרשעות בפשעים רציניים, מחלות המסכנות את הציבור ועוד יכולים לגרור ביטול של "גרין קארד".

לקביעת פגישה לצורך ייעוץ וטיפול בתעודות תושב קבע (גרין קארד) לחצו כאן ליצירת קשר עם משרדינו