Travel Document

מלבד הזכויות מהן נהנה מחזיק ה"גרין קארד", קיימות חובות מסוימות גם כן.

מחזיק ה"גרין קארד" הנו אדם שגמר אומר בלבו להפוך את ארה"ב למקום תושבותו הקבוע.

לפיכך, מחזיק ה"גרין קארד" מחוייב כי מרכז חייו יהא בארה"ב. אין משמעות הדבר כי מחזיק ה"גרין קארד" אינו רשאי לצאת את גבולות ארה"ב, אך עליו להקפיד כי לא יעדר למעלה משנה אחת.

מחזיקי "גרין קארד" המעוניינים לשהות מחוץ לגבולות ארה"ב לתקופה של עד שנתיים רשאים לעשות זאת, ובלבד שקיבלו היתר כניסה נוספת (Travel Document) המעיד על כך שמחזיק ה"גרין קארד" מתכוון לשוב אל ארה"ב וכי אין בכוונתו להתנער מתושבותו. 

הבקשה ל Travel Document  צריכה להיעשות בזמן שהות המועמד בארה"ב

לקביעת פגישת ייעוץ או קבלת מידעו פרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו - לחץ כאן או צור עימנו קשר באחת הדרכים הבאות:

טל':    03-6139444

פקס:  03-6139449

דוא"ל: office@usvisa.co.il