זוכי הגרלת גרין קארד

ארה"ב מקצה מדי שנה כ-50,000 תעודות "גרין קארד" ברחבי העולם תחת תכנית ההגרלה. לכל מדינה נקבעת מכסה שנתית, שאינה עולה על 7% מכלל תעודות ה"גרין קארד" המוקצות עבור ההגרלה. המדינות הנבחרות הן אלה שמהן יצא מספר המבקשים הנמוך ביותר, ביחס לאוכלוסיותיהן, בחמש השנים האחרונות.

 

דרישות סף להשתתפות בתכנית הן:

המבקש הנו בעל השכלה תיכונית או לחילופין להוכיח כי במהלך חמש השנים האחרונות רכש נסיון של שנתיים בעבודה הדורשת הכשרה, כמו כן על המועמד להיות "יליד" אחת המדינות שזכאיות להשתתף (לעתים ניתן למשוך "ילידות" מבן זוג או הורים).  

ילידי ישראלי רשאים להשתתף בתוכנית.

 

סעיפי הפסלות, השוללים ממבקש להכנס אל תחומי ארה"ב, חלים גם לעניין בקשות ל"גרין קארד" דרך הגרלה.

לפיכך, כל מבקש שכנגדו תלוי ועומד סעיף פסלות כלשהו, יהא מנוע מליטול חלק בהגרלה או יפסל עם היוודע דבר פסלותו.

לפרק בנושא פסלות – לחץ כאן