אשרת דת R

אשרת דת R

קבוצת אשרות זו נועדה לחברים במסדר דתי לגיטימי שהוצע להם לעבוד במקצוע דתי או לבצע שליחות דתית בתחומי ארה"ב בארגון הקשור למסדר אליו הם משתייכים. הארגון האמרקאי נדרש לבקש את האישור העסקה עבור המועמד, טרם הגשת האשרה בשגרירות.

על מבקש האשרה להציג חברות בת שנתיים לפחות במסדר.

בן זוגו וילדיו (עד גיל 21) של מחזיק האשרה זכאים לאשרת שהייה עמו, אולם לא יוכלו לעבוד בארה"ב.

 

זמן שהייה ואפשרות הארכה

אשרות מסוג R מוגבלות לתקופה מירבית של חמש שנים.

הארכות אינן מתבצעות באופן אוטומטי  ולרשויות ההגירה נתונה הזכות להפעיל שיקול דעת באשר להארכת האשרה.