בעלי כישורים O,P

אשרות אנשים בעלי יכולות יוצאות דופן בתחומי המדע, האומנות, המדע והבידור O, P

רקע

קבוצות אלה מייצגות אשרות למבקשים בתחומי עבודה בעלי התמחות גבוהה ועל בסיס זמני.

אשרות אלה נועדו לעובדים בעלי כישורים יוצאי דופן בתחומי המדע, החינוך, עסקים, ספורט, דת ועוד. אשרות מסוג זה אינן מוגבלות במכסה שנתית ומונפקות תוך זמן קצר יחסית.

 

אשרת בעלי כישורים מיוחדים O

מטרת/יעוד אשרה  מסוג O

אשרה זו מיועדת לאנשים בעלי כישורים מיוחדים בתחומי המדע, חינוך, אמנות, ספורט ועסקים.

אשרה זו דורשת חפיפה בין תחום התמחותו של המבקש לבין העבודה המוצעת בארה"ב.

על מבקש אשרה זו להוכיח כי הנו בעל שעור קומה וכישורים יוצאי דופן שזכו להכרה.

אשרות מסוג זה הניתנות לאמנים מתחום הבידור ולספורטאים מקנות זכות לאשרה נגזרת (O2) למלוויהם הנוטלים חלק פעיל בביצוע העבודה.

בן זוגו וילדיו (עד גיל 21) של מחזיק האשרה זכאים לאשרת שהייה עמו, אולם לא יוכלו לעבוד בארה"ב.

 

זמן שהייה ואפשרות הארכה

ניתן להאריך תוקף לאשרה מסוג O לזמן הדרוש, ללא הגבלה.

יחד עם זאת, לרשויות ההגירה נתונה הזכות להפעיל שיקול דעת באשר להארכת האשרה.

 

חברות בידור – P

מטרת/יעוד אשרה  מסוג P

זו בדרך כלל ניתנת לקבוצות ספורט בעלות שם עולמי, חברות הפקה ואומנים.

על מנת לקבל אשרה זו, נדרשים מספר אמנים או חברים בקבוצות בעלות הכרה בינלאומית, ולא די באמן בודד. בטרם תתקבל אשרת אמנים, על מבקשיה לעמוד בשורת תנאים שישקפו נאמנה את ההכרה לה זכו המבקשים כאמנים, כגון: הצגת עדויות להכרה הבינלאומית ממנה נהנים האמנים כקבוצה; הוכחות בנוגע לתקופה בה קבוצת האמנים קיימת ומופיעה בפועל, עם דרישה לתקופת ותק של שנה אחת לפחות; תצהיר המונה את האמנים החברים בקבוצה ותקופת העסקתם על ידה, ועוד.

 

במצבים מסויימים יכולה קבוצת אמנים, בעלי הכרה ברמה לאומית בלבד, לקבל אשרת אמנים גם כן.

גם דרישת הותק מתרככת בעטיין של נסיבות מיוחדות.

אין כל מכסה שנתית לעניין מספר אשרות האמנים המונפקות.

 

בן זוגו וילדיו (עד גיל 21) של מחזיק האשרה זכאים לאשרת שהייה עמו, אולם לא יוכלו לעבוד בארה"ב.

זמן שהייה ואפשרות הארכה

ניתן להאריך תוקף לאשרה מסוג P לזמן הדרוש, ללא הגבלה.

יחד עם זאת, לרשויות ההגירה נתונה הזכות להפעיל שיקול דעת באשר להארכת האשרה.