העברת עובד L

רקע

בין הזכאים לאשרה מסוג L-1 נמצאים עובדים שהועסקו מחוץ לארה"ב כמנהלים, בכירים או עובדים מקצועיים בעלי התמחות ייחודית, המועברים לארה"ב על מנת להיות מועסקים בישות עסקית המהווה סניף, חברת בת או חברה אחות של חברת המוצא, בתחום הדורש את יכולותיהם והידע שרכשו.

 

מטרת האשרה/יעוד

אשרה זו מאפשרת לחברות רב לאומיות לנייד באופן חופשי הון אנושי בכיר, או בעל מומחיות ייחודית, לסניף, חברת בת או חברה אחרת באותו אשכול חברות הממוקמים בארה"ב.

בן זוגו וילדיו (עד גיל 21) של מחזיק האשרה זכאים לאשרת שהייה עמו ובן זוגו אף רשאי להגיש בקשה לעבוד בארה"ב.

לטיפול בבקשות עבודה של בן-הזוג לחצו כאן ליצירת קשר עם משרדינו

 

זמן שהייה ואפשרות הארכה

תקופת האשרה הראשונית מסתכמת בשנה אחת עבור עובד בכיר שנשלח לארה"ב להקים או לפתח סניף חדש מטעם החברה בשלוש שנים כאשר מדובר בסניף פעיל, עם אפשרות הארכה של שנתיים בכל פעם, ובסך הכל לא יותר משבע שנים למנהלים בכירים וחמש שנים לעובדים בעלי התמקצעות.

הארכות אינן מתבצעות באופן אוטומתי.

לקביעת פגישה לצורך ייעוץ וטיפול בנושאי אשרת L-1 לחצו כאן ליצירת קשר עם משרדינו

 

אשרת כיסוי L-1 (Blanket)

חברות אמריקאיות גדולות, המהוות סניפים, שלוחות, או המשתייכות באופן שלאחת שליטה ברעותה, זכאיות לסטטוס של "שמיכה" (Blanket). תחת אותו כיסוי תתכן העברה של עובדים זרים למרכזי הפעילות של החברות בארה"ב.

לפרק בנושא אשרות לעסקים ולקוחות עסקיים  לחצו כאן