בן/ת זוג K-3

זוהי אשרה זמנית המיועדת עבור בן/ בת זוג  נשוי/אה של אזרחי ארה"ב.

מטרת האשרה, לאפשר לבן/ בת הזוג של אזרח אמרקאי, אשר הגיש בקשה לאשרת הגירה עבור בן/בת הזוג , להגיע ולשהות בארצות הברית , בזמן המתנה לאישור  בקשת ההגירה.