ארוס/ה K-1

אשרת בן זוגו של אזרח ארה"ב K-1

אשרה זו נועדה לאפשר לבני זוג וארוסים של אזרחי ארה"ב להגיע לתקופה קצרה למטרת נישואין עם בן זוגם, שהינו  אזרח ארה"ב.