משתלמים H-3

אשרת השתלמות בתוכניות הכשרה H-3

רקע

אשרה זו נועדה להקנות למקבלה את האפשרות להכשרה מקצועית הניתנת על ידי חברה, מעסיק או סוכנות ממשלתית אמריקאית, שאינה קיימת במדינת המוצא. תכלית ההכשרה, הניתנת באמצעות המעסיק האמריקאי, היא שיפור יכולות העובד במישור המקצועי.

 

מטרת האשרה/יעוד

הענקת אפשרויות להכשרת עובדים בתוך תחומי ארה"ב, שאינן מתקיימות במדינת המוצא של המבקש.

על מבקש האשרה להראות התאמה בין תפקיד ההתלמדות המוצע לבין השכלתו או כישוריו.

כפי שכבר צויין לעיל, הנחת רשויות ההגירה היא כי בכוונת מבקש האגרה לשוב לארץ מוצאו עם פקיעת האשרה. כל אימת שהמבקש מתכונן לעבור כתושב קבע לארה"ב, תישלל זכותו לאשרה מסוג H-3. גם נסיון לקחת חלק בתוכנית השתלמות מקצועית שאינה ישימה במדינת המקור תסגיר מיד את כוונות המבקש ותשלול את זכותו לקבלת האשרה האמורה.

בן זוגו וילדיו (עד גיל 21) של מחזיק האשרה זכאים לאשרת שהייה עמו, אולם לא יוכלו לעבוד בארה"ב.

פניית המעסיק לרשויות לשם העסקת המבקש ואישורה מהווה תנאי מקדמי לקבלת האשרה.

 

זמן שהייה ואפשרות הארכה

תיתכן הארכה של האשרה עד לתקופה מירבית של שנתיים. הארכות ניתנות ביתר קלות אולם אינן אוטומטיות ולרשויות  ההגירה  נתון שיקול הדעת בנושא.

לקביעת פגישה לצורך ייעוץ וטיפול בנושאי אשרת H-3לחצו כאן ליצירת קשר עם משרדינו