עובדים מתמחים H-1B

אשרת עובדים בעיסוק התמחותיH-1B

רקע

לקבוצה זו משתייכים עובדים מקצועיים ארעיים. דרישת הסף לקבוצה זו היא תואר ראשון או שווה ערך בנסיון.

על מנת לענות על הדרישות לקבלת אשרה מסוג זה על המבקש להציג הצעת עבודה ממעסיק אמריקאי לתפקידים שימולאו בתחומי ארה"ב.

אשרות מקבוצה זו מוגבלות למכסה הנקבעת עובר לראשית שנת הכספים, למעט מספר יוצאים מן הכלל.

שלב בדיקת בקשה מסוג זה אורך מספר שבועות ממועד הגשת הבקשה. קיימת אפשרות של הגשת בקשה מזורזת (Premium Processing) המקצרת את זמן הבדיקה לשבועיים, ומאפשרת קבלת אשרה תוך חודשים ספורים בלבד.

על מעסיקו הפוטנציאלי של מבקש האשרה להגיש תצהיר למשרד התעסוקה האמריקאי בו יפרט, בין היתר, את גובה המשכורת המוצעת להצעת עבודה ממעסיק אמריקאי, הנקבעת על פי משכורת ממוצעת, או רווחת באזור, בהתאם לסוג העבודה המבוצעת.

 

מטרת האשרה/ ייעוד

אשרה מסוג זה נועדה לעובדים השוהים בארה"ב לשם עיסוק בעל רמת התמחות גבוהה. לכן אשרות מסוג זה טומנות בחובן דרישה כי מבקשן עוסק בתחום בעל התמחות מעמיקה, שככלל נרכשת דרך השכלה אקדמית וכן כי הוא בעל רקע בסוג העבודה הנדרש.

בנוסף, מקצועות בהם נדרש רשיון או היתר במדינת היעד אליה שואף מבקש האשרה להגיע, מצריכים כי למבקש יהיה רשיון מהסוג הדרוש טרם קבלת האשרה.

כמו כן נדרשת התאמה בין היכולות האקדמיות או המקצועיות של מבקש האשרה לבין המשרה המוצעת.

בן זוגו וילדיו (עד גיל 21) של מחזיק האשרה זכאים לאשרת שהייה עמו  אולם לא יוכלו לעבוד בארה"ב.

זמן שהייה ואפשרות הארכה

תוקפה המירבי של האשרה, לאחר הארכה, לא יעלה על שש שנים.

לקביעת פגישה לצורך ייעוץ וטיפול בנושאי אשרתH-1B לחצו כאן ליצירת קשר עם משרדינו