סטודנטים F1

אשרת סטודנטים ללימודי תעודה או תואר אקדמי F1, M1

רקע

אשרה זו מיועדת למעוניינים ללמוד בארה"ב כסטודנטים במסלולי לימוד שונים. על מבקש האשרה להראות כי בכוונתו לשוב לארץ מוצאו עם סיום לימודיו וכן כי ברשותו די משאבים ואין חשש כי יהפוך לנטל כלכלי בזמן שהותו.

 

מטרת האשרה/יעוד

מקבלה של אשרה זו רשאי לשהות בארה"ב כסטודנט במוסד מוכר על ידי הרשויות, בהיקף לימודים מלא, עד להשלמת לימודיו וקבלת תואר או תעודה.

במסגרת מסלולי הלימודים רשאי מקבל האשרה ללמוד בחוג לשפות גם כן.

על מנת לזכות באשרות מסוג זה, על הפונה לשלוט בשפה האנגלית ברמה הנדרשת על מנת ללמוד כראוי.

במצבים מסויימים תיתכן שמירה על סטטוס סטודנט חרף הורדה בעומס הלימודים הרגיל.

בן זוגו וילדיו (עד גיל 21) של מחזיק האשרה זכאים לאשרת שהייה עמו, אולם לא יוכלו לעבוד בארה"ב.

 

זמן שהייה ואפשרות הארכה

משך השהות בפועל נקבע על פי תקופת הסטטוס, המשקפת את משך הזמן הצפוי לשם השלמת לימודי המבקש. לכן, במרבית האשרות מסוג זה, ואשרת F1 בפרט, לא יקבע תאריך יעד בכרטיס ה I-94 ובמקומו יסומן D/S, קרי למחזיק אשרת הסטודנט תינתן בדרך כלל הזכות לשהות בארה"ב למשך הזמן הדרוש לשם השלמת לימודיו, כל עוד תקופה זו נקבעה כסבירה על ידי מוסד הלימודים ורשויות ההגירה. משום כך יקבל הסטודנט בעת כניסתו לארה"ב כרטיס I-94 עליו ירשם צירוף האותיות D/S שמשמעו עד תוקף סטטוס הלימודים.

גם כאשר תמה תקופת הסטטוס של המבקש (המצויינת בטפסי I-20), ביכולתו לפנות למוסד בו הוא לומד לקבלת הארכת שהות תוך 30 יום, אחרת יאלץ לשוב לארץ מוצאו ולפעול להשגת אשרה חדשה.

עם סיום הלימודים או הפסקתם, על בעל הסטטוס לצאת מתחומי ארה"ב בתוך ששים יום אם מעמדו נקבע תחת קבוצה F-1, ו-30 יום עבור בעלי מעמד M-1.

אשרה מסוג F-1 ניתנת להארכה עד לתקופה המשוערת החדשה הדרושה לצורך השלמת תוכנית הלימודים. אשרה מסוג M-1 ניתן להאריך לאחר שנה לשנה אחת נוספת.

חשוב גם לשאת תמיד את טופס I-20 ולהחתימו על ידי בית הספר בכל עת שהדבר נדרש על מנת למנוע בעיות בכניסה לארה"ב.

לקביעת פגישה לצורך ייעוץ וטיפול בנושאי אשרות F-1, M-1  לחצו כאן ליצירת קשר עם משרדינו