סוחרי אמנה E-1

רקע

ויזה זו נועדה לאפשר לסוחרים אזרחי מדינות, שלהן אומנות סחר עם ממשלת ארה"ב, לשהות בארה"ב לשם עיסוק במסחר בין מדינת מוצאם לארה"ב.

ישראל כלולה ברשימת המדינות להן אמנת מסחר עם ארה"ב.

 

מטרת האשרה/יעוד

ויזה זו מקנה למקבלה את הזכות לשהות בארה"ב על מנת לעסוק בפעילות של עסק או חברה המקיימת קשרי מסחר עם ארה"ב. תנאי מקדמי לקבלת אשרה זו הוא כי לפחות מחצית מבעלי המניות בחברה, או מחצית השותפים בעסק הם בעלי אזרחות במדינת המקור, וכן בעלי אשרה מסוג E-1 או זכאות לאשרת E-1. בעלי תושבות קבע של ארה"ב ("גרין קארד") או אזרחות כפולה אינם נחשבים לישראלים לצורך קריטריון זה.

על מבקשי אשרה זו להיות מבעלי המניות העיקריים בחברה, או עובדים בעלי תפקידים בכירים, או עובדים בעלי ידע מיוחד, כאשר היקף הסחר בין החברה המיוצגת לבין ארה"ב לא יפחת מ-51%  מסך היקף הסחר הבינלאומי של החברה.

ויזה זו משמשת ישראלים למטרות רילוקיישן של בעלי החברה או עובדיהם הבכירים, כמו כן מאפשרת אופציה של כניסות מרובות לארה"ב לצורך תחזוקה שותפת של הסחר.

בן זוגו וילדיו (עד גיל 21) של מחזיק האשרה זכאים לאשרת שהייה עמו ובן זוגו אף רשאי להגיש בקשה לעבוד בארה"ב.

לטיפול בבקשות עבודה של בן-הזוג לחצו כאן ליצירת קשר עם משרדינו

 

זמן שהייה ואפשרות הארכה

אשרה מסוג E-1 ניתנת לתקופה של חמש שנים. עם זאת, יקבל בדרך כלל המחזיק באשרה אישור לשהות בארה"ב (סטאטוס) לתקופה של שנתיים עם כל כניסה לארה"ב.

 

לקביעת פגישה לצורך ייעוץ וטיפול בנושאי אשרת  E-1 לחצו כאן ליצירת קשר עם משרדינו