מבקרים B-1, B-2

רקע

על קבוצה זו נמנות אשרות מסוג B2 ו B1. אלה מתאפיינות בכך שבבסיס מתן האשרות ההנחה כי בכוונת מבקשן לבקר בארה"ב לתקופה מוגבלת. לפיכך, דרישה מקדמית לקבלתן הינה כי בכוונת מבקש האשרה לשוב לארץ מוצאו בתום הביקור בארה"ב.

ויזות מסוג זה מוגשות ככלל בשגרירות האמריקאית ואינן מוגבלות במכסה שנתית. הן טומנות בחובן את האפשרות להיכנס מספר פעמים רב לתחומי ארה"ב, ועל פי רוב מונפקות לתקופה בת 10 שנים.

מבקשי אשרות המתגוררים בישראל, למעט תושבי ירושלים, פונים אל השגרירות האמריקאית שכתובתה רח' הירקון 71, תל-אביב.

תושבי ירושלים, וההתנחלויות ביהודה ושומרון, פונים אל הקונסוליה האמריקאית שכתובתה רח' דוד פלוסר 14, ירושלים.

כאשר מגיש הבקשה שוהה מחוץ לישראל, יש באפשרותו להגיש את הבקשה בשגרירות או בקונסוליית ארה"ב הקרובה לאזור מגוריו הנוכחי.

משך זמן כולל להליך להנפקת הויזה משתנה בין 4 שבועות לערך ועד ל - 3 חודשים ויותר בתקופת עמוסות.

מטרת האשרה/ ייעוד

אשרת עסקים B-1 - אשרה זו רשאים לבקש מבקרים ארעיים לארה"ב בנסיעת עסקים.

אשרת B-1 מעניקה למקבלה את הזכות לשהות בארה"ב למטרת עסקים כגון ביצוע השקעות, קניית טובין, לקיחת חלק בסמינר וכו'.

אשרת מבקר לצורך הנאה B-2 – אשרה זו רשאים לבקש תיירים לארה"ב, נזקקים לטיפול רפואי בארה"ב, וכל אדם המגיע למטרות הנאה (בהתאם להגדרת המונח בחוק האמריקאי), בתנאי שזמן הביקור מוגבל וארעי.

בשונה מאשרה מסוגB1 , אשרה מסוג B2 מיועדת אך ורק למטרות פנאי כהגדרתו בחוק וטיפול רפואי לפיכך, אל לו למחזיק באשרה מסוג זה לעסוק בכל פעילות עסקית.

מועמד לאשרה בעל רקע טכני או/ ו מדעי "רגיש" עשוי להתבקש בסוף הראיון לספק מידע נוסף באשר להשכלתו /מקצועו לשם ביצוע בידוק ביטחוני.

רשויות ההגירה נוקטות בגישה מחמירה לעניין הגשת מסמכים כוזבים או מצגי שווא של מבקשי אגרות ובצידן של עבירות מסוג זה עונשים חמורים.

זמן שהייה ואפשרות הארכה

על פי רוב ינתן היתר שהות למשך ששה חודשים למחזיק באשרת תייר, בעוד אשרת עסקים תקנה למחזיקה שלושה חודשים (משך התקופה יקבע על ספח I-94 עם כניסת בעל האשרה אל תחומי ארה"ב).

ניתן בדרך כלל להשיג הארכה של עד ששה חודשים לסוג אשרות זה.

לקביעת פגישה לצורך יעוץ וטיפול בנושאי ויזות  והארכת שהות לחצו כאן ליצירת קשר עם משרדינו