רישום ילדי אזרחים

העברת אזרחות לילד ששני הוריו אזרחי ארה"ב

ילד (עד גיל 18) להורים אזרחי ארה"ב שנולד מחוץ לארה"ב יקבל אזרחות אם אחד מהוריו שהה תקופה כלשהי בארה"ב.

 

העברת אזרחות לילד שאחד מהוריו אזרח ארה"ב

ילד (עד גיל 18) שנולד לאחר 1986 להורה אזרח, זכאי לאזרחות אם הורהו שהה בארה"ב 5 שנים לפחות, מתוכם שנתיים לאחר גיל 14.

 

בקשת אזרחות להורה אזרח שאינו עומד בקריטריונים לעיל

הורה אזרח שאינו עומד בקריטריונים הנדרשים, רשאי להגיש בקשה לאשרת מהגר עבור ילדו.

רק אם תאושר אשרת המהגר לילד, יהפך לאזרח עם כניסתו לארה"ב.