אזרחות ארה"ב

קבלת אזרחות

אזרחות מאפשרת למחזיקה להעביר אזרחות לילדיו, להצביע ולהיות חסין כנגד גירוש או אובדן אזרחות בעטיין של עבירות, מגורים בארץ אחרת, ועוד.

במרבית המקרים נדרשת תקופת איזרוח של חמש שנים, רציפה ככל הניתן, בה החזיק המבקש ב"גרין קארד". אך בכך לא די, ועל המבקש לשהות בפועל מחצית מתקופה זו בתחומי ארה"ב.

בני זוג הנשואים שלוש שנים לאזרחים אמריקאיים נדרשים לתקופת איזרוח בת שלוש שנים בלבד כתנאי לקבלת אזרחות.

העדרויות ממושכות מוחקות את הותק ועלולות אף לגרור אובדן "גרין קארד".

 

בטרם מוגשת בקשת אזרחות, על המבקש להיות משוכנע כי מעמדו הנוכחי חוקי, כי אין כל בעיה או פסלות בנוגע לסטטוס המשפטי שלו ודרך השגתו לכתחילה, כי הוא אינו פסול מלשהות בארה"ב וכי בהתנהגותו לא דבק רבב הגורר פסלות. כמו כן עליו להציג התנהגות טובה למשך תקופה של חמש שנים לפחות.

קיימת חזקה לפיה כל העדרות בודדת של למעלה מששה חודשים, כמוה כויתור על הזכות לאזרחות, ואובדן מנין השנים שנצברו עד כה לקבלת האזרחות.

העדרות של למעלה משנה עלולה לבטל את הזכות לאזרחות ואף לגרום לביטולו של ה"גרין הקארד".

קבלת אזרחות כרוכה בידיעה של היסטוריה וממשל של ארה"ב וכן ידיעת השפה האנגלית.

לבסוף על המבקש להיות אזרח ארה"ב להישבע שבועת אמונים לארה"ב ולחוקה האמריקאית.