מה זה גרין קארד?

מה זה גרין קארד?

ה"גרין קארד" שימש מאז ומעולם אישור שבעליו הנו תושב קבע של ארה"ב, אלא שמרבית הציבור ואף רבים מקרב מחזיקי ה"גרין קארד" כלל אינם מודעים לכללים הנוקשים החלים על המחזיק בו ועל הקלות בה ניתן לאבדו.

בניגוד לאזרחים, תושבי קבע של ארה"ב חייבים לשמור את ארה"ב כמרכז חייהם (כיוון שזו המגבלה המשמעותית ביותר על מחזיקי ה"גרין קארד" ייחדנו עליה מספר מילים)

 

אין משמעות הדבר כי תושב הקבע מנוע מלצאת בחופשיות את גבולות ארה"ב, אך עליו לזכור כי בקשתו מבוססת על כוונתו להפוך את ארה"ב למרכז חייו. לפיכך, כל פעולה שאינה עולה בקנה אחד עם כוונתו המקורית עלולה לגרור לביטול ה"גרין קארד".

מחזיק ה"גרין קארד" מחוייב להקפיד על כללים נוספים, העיקריים שבהם:

אי ביצוען של עבירות הגירה, שמירה על עבר פלילי נקי, בריאות תקינה (שאין בה משום סכנה לציבור) ועוד.

לפירוט חובות מחזיק ה"גרין קארד" ועילות פסלות לחץ כאן

 

רשויות ההגירה יצרו מספר קבוצות המקנות לחבריהן זכות להגשת בקשה ל"גרין קארד" או לקבלתו באופן מיידי.

קבוצת קרובי המשפחה מדרגה ראשונה – לקבוצה זו לחץ כאן

קבוצת המועדפים (המחולקת לשתי תתי-קבוצות):

·         בני משפחה לש אזרח ארה"ב או תושב קבע (שאינם מדרגה ראשונה)           – לחץ כאן

·         בעלי כישורי עבודה נדרשים בארה"ב – לחץ כאן

כאשר הבקשה מוגשת במסגרת קבוצות המועדפים, נדרשת תקופת המתנה שונה עבור כל קבוצה.

במקרים רבים נדרשים שוהים הממתינים ל"גרין קארד" לעזוב את ארה"ב לתקופה קצרה, אף שאין בידיהם אשרה מתאימה לשם חזרתם, או לצאת את גבולות ארה"ב לתקופה העולה על שנה אחת. רשויות ההגירה ערות לצרכים מסוג זה, ומאפשרות במצבים מסויימים לממתינים ל"גרין קארד" שעזבו את ארה"ב לשוב, אף ללא אשרה מתאימה. כן ראשים בעלי "גרין קארד", שנעדרו מארה"ב לתקופה של עד שנתיים, לשוב בלא שיאבדו את תעודת ה"גרין קארד", ובלבד שהגישו בקשה לכך טרם עזיבתם.

 

לקביעת פגישת ייעוץ או קבלת מידע ופרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו - לחץ כאן או צור עימנו קשר באחת הדרכים הבאות:

טל':    03-6139444

פקס:  03-6139449

דוא"ל: office@usvisa.co.il