מסורבי כניסה-Waivers

רקע

קיימים משתנים ונסיבות שבעטיים מנוע מבקש האשרה להכנס לתחומי ארה"ב.

תנאים אלה נקבעים על ידי ממשלת ארה"ב וכוללים גם מצבים בהם קיים איום או חשש ממשי לבטחון או בריאות הציבור.

תיתכן פסילה לאחר הגשת בקשות למצב (סטטוס), "גרין קארד", או אשרה זמנית.

בדרך כלל, בקשות לא תיפסלנה על בסיס פסלות כל אימת שמבקשן חפץ באשרת שהייה זמנית ללא כוונה להגר לארה"ב. אולם, כאשר הבקשה מוגשת עבור "גרין קארד", פסלות מהווה מכשול רציני מאוד. יחד עם זאת, ניתן לעיתים להשיג "גרין קארד" חרף קיומן של עילות פסלות שונות הודות למחילה ופטורים הקבועים בחוק.

הגשת בקשה למחילה טומנת בחובה חוקי הגירה פלילי ומנהלי מורכבים, המשתנים בהתאם להלכות בכל מדינה ומדינה בתחומי ארה"ב. מומלץ להמנע מהגשת בקשה לפטור באופן עצמאי ולפנות ליעוץ משפטי בנושא.

 

פסלות נוכח שהייה לא חוקית

הפסילה הנפוצה ביותר מתעוררת במצבים בהם המבקש שהה בעבר בארה"ב תוך שחרג מקצבת הזמן שניתנה לו בביקורו הקודם.

משזוהתה חריגה של חצי שנה מפרק הזמן שנקבע עבור אותו אדם בביקורו הקודם, יהא אותו אדם מנוע מלהגיש בקשה לאשרה למשך שלוש שנים. כאשר החריגה הינה לתקופה של למעלה משנה, יהא המבקש מנוע מלהגיש בקשה למשך עשר שנים.

מניין ימי השהייה הלא חוקית לא נספר עבור שוהים מסויימים כגון קטינים עד הגיעם לגיל 18, בני זוג מוכים וכן לשוהים חוקיים בארה"ב הממתינים להחלטת רשויות ההגירה בעניין שינוי או הארכת סטטוס, כל עוד הבקשה הוגשה כדין.

 

פסלות צמיתה

פסלות זו מתייחסת למצב שבו אדם אינו רשאי לשוב אי פעם לארה"ב, ללא הכרה בתקופות צינון טרם הגשת בקשה נוספת לאשרה. פסלות צמיתה ניתנת במספר מצבים, לרבות מצבי שהייה בלתי חוקית למשך שנה (או בעטיין של מספר שהיות בלתי חוקיות שסך תקופותיהן שנה אחת), במצב בו שוהה גורש מארה"ב על ידי צו של בית משפט ובכל זאת שב או ניסה לשוב אל תחומי ארה"ב, ביצירת מצג שווא בכניסה לתחומי ארה"ב, ועוד.

לקביעת פגישה לצורך ייעוץ וטיפול בנושאי פסלות וחנינות לחצו כאן ליצירת קשר עם משרדינו