גרין קארד-Green Card

ה"גרין קארד" שימש מאז ומעולם אישור שבעליו הנו תושב קבע של ארה"ב, אלא שמרבית הציבור ואף רבים מקרב מחזיקי ה"גרין קארד" כלל אינם מודעים לכללים הנוקשים החלים על המחזיק בו ועל הקלות בה ניתן לאבדו.

בניגוד לאזרחים, תושבי קבע של ארה"ב חייבים לשמור את ארה"ב כמרכז חייהם (כיוון שזו המגבלה המשמעותית ביותר על מחזיקי ה"גרין קארד" ייחדנו עליה מספר מילים)